Σχέδια μαθήματος

Π.Γ.ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ.....ΟΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ.....ΟΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ
SUBMITTED FROM:

Π.Γ.ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ


School Principal

ΡΟΥΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Contact with School


Description

Για πρώτη χρονιά φέτος  με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιούνται σε πιλοτικά σχολεία,τα "Εργαστήρια Δεξιοτήτων". Χωρίζονται σε τέσσερις θεματικούς κύκλους:1.Ζω καλύτερα -Ευ ζην 2. Φροντίζω το περιβάλλον 3.Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 4.Δημιουργώ και καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία. Ο κάθε κύκλος έχει διάρκεια μέχρι 7 εβδομάδες.

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εργαστηρίων αξιοποιούνται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας.Παράλληλα με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, η λογική του πιλοτικού προγράμματος εξυπηρετεί και έναν άλλο διττό σκοπό:
- την ενίσχυση της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, με στόχο την πιο άμεση και
ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, και
-την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μεθοδολογίες εργαστηριακής προσέγγισης της
διδασκαλίας.

Στο σχολείο  μας, ως πρότυπο,  εφαρμόζονται για πρώτη χρονιά τα "Εργαστήρια Δεξιοτήτων" σε όλες τις τάξεις. Η δράση που περιγράφεται εφαρμόστηκε στα τρία τμήματα της Β΄ Γυμνασίου, στον κύκλο "Φροντίζω το περιβάλλον".

Στόχος ήταν οι μαθητές να ενεργοποιηθούν και ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας τους περιβάλλοντος, την ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος που ζουν και κινούνται, καθώς και των προτεινόμενων λύσεων στα θέματα που χρειάζονται παρέμβαση.Δουλέψαμε επίσης το σχεδιασμό μιας ιδανικής-βιώσιμης πόλης και τις υποδομές τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνει για την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αφορμή  για την αρχή της συζήτησής  μας αποτέλεσε η προβολή δύο βίντεο.1 (2) Τι είναι Βιώσιμη Ανάπτυξη - YouTube και 2.(2) Η Μαλάλα μας μιλάει για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους - YouTube

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες  και σχεδίασαν την πόλη τους μέσα από το πρίσμα της δημιουργίας ενός δημοτικού συμβουλίου μίας συγκεκριμένης δημοτικής παράταξης.Ορίστηκε  ο δήμαρχος, το δημοτικό  συμβούλιο και οι μαθητές "οργάνωσαν" την πόλη τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν  στην ολομέλεια. Το υλικό στο οποίο στηρίκτηκαν οι μαθητές προέρχεται από τον "Οδηγό ενημέρωσης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων-Walking the global walk"  Επίσης δουλέψαμε το ερωτηματολόγιο που αφορά την περιβαλλοντική κατάσταση διαφόρων πόλεων παγκοσμίως, από την ίδια πηγή, σε μορφή polling του webex  και σχολιάσαμε τα αποτελέσματά του. Επίσης περιηγηθήκαμε σε site σχετικά με βιώσιμες πόλεις στην Ελλάδα και στον κόσμο και ενδεικτικά παραθέτουμε :11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες - Βιωματικό Σχολείο (biomatiko.gr).Σχολιάσαμε τις διαφορετικές πρακτικές των πόλεων και τι είναι αυτό που τις χαρακτηρίζει βιώσιμες.

 Στην εργασία που σας παρουσιάζουμε,οι μαθητές κλήθηκαν, εν μέσω εγκλεισμού να βγουν  βόλτα στη γειτονιά τους και να ανακαλύψουν τις κρυμμένες οάσεις της περιοχής που ζουν και κινούνται. Στόχος  ήταν να παρουσιαστούν στην ολομέλεια της τάξης οι "οάσεις"  μέσα στην πόλη μας- την κατεξοχήν πυκνοκατοικημένη - και να βγουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα για το ποσοστό πρασίνου στις πόλεις που ζούμε και τις αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον, με τη μικρότερη παρέμβαση του ανθρώπινου στοιχείου στη φύση, λόγω του εγκλεισμού.  Σας παρουσιάζουμε τις οάσεις  σε δύο εκδοχές.Στην πρώτη περίπτωση αποτυπώνεται μία  τυπική χειμωνιάτικη ημέρα και στη δεύτερη παρουσίαση η χιονισμένη "εκδοχή".

 


Results / Reactions

Στην τάξη παρουσιάστηκαν "οάσεις" από  τα βόρεια προάστια της Αθήνας που ζουν οι μαθητές μας. Οι μαθητές ανακάλυψαν, ίσως και άγνωστες μέχρι εκείνη τη στιγμή, τοποθεσίες-οάσεις στην πόλη τους.

Πολλοί  μαθητές συμπέραναν ότι δεν υπήρχαν τελικά  "οάσεις" στην πόλη τους, μιας και ζούμε σε τσιμεντούπολη, μία πόλη που δεν είναι και τόσο φιλική προς τον άνθρωπο και χρήζει  άμεσης παρέμβασης  προς τη δημιουργία χώρων πρασίνου-φυσικών πνευμόνων στην πόλη  και τη φροντίδα αυτών.COOPERATING ACADEMICS

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

Objective Action

11

Initiative time

Εργαστήριο Δεξιοτήτων 2020-2021

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation