Καλές πρακτικές

35ο Νηπιαγωγείο Αθηνών


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ανακυκλώνουμε όλοι μαζί για να σώσουμε τη γη

Ανακυκλώνουμε όλοι μαζί για να σώσουμε τη γη
SUBMITTED FROM:

35ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Το 35ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, Μιχαήλ Βόδα 9, Πλατεία Βάθης –μια περιοχή με χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Στο νηπιαγωγείο φοιτούν ετησίως περίπου 25 νήπια, τα οποία στην πλειοψηφίας τους προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες –παιδιά μεταναστών και προσφύγων


School Principal

Μαρία Καραγιάννη

Contact with School


Description

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ανακύκλωση διέτρεξε όλη τη σχολική χρονιά, αλλά συστηματικά υλοποιήθηκε κατά το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2019. Εξελίχθηκε μέσα από μια σειρά σταδίων προετοιμασίας, οργάνωσης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης ποικίλων δραστηριοτήτων, ακολουθώντας ως βασική μεθοδολογική προσέγγιση την ομαδοσυνεργατική μέθοδο μέσα από τη βιωματική και τη διαθεματική  προσέγγιση του θέματος. Αρχικά, τα νήπια ενημερώθηκαν μέσα από βιβλία, ενημερωτικά φυλλάδια, εκπαιδευτικά βίντεο, σχετικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο για το θέμα της διαχείρισης των χρησιμοποιημένων υλικών μέσω των διαδικασιών της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Τα νήπια ήταν ήδη εξοικειωμένα με το θέμα της ανακύκλωσης μπαταριών από την αρχή της χρονιάς, όπως και της επαναχρησιμοποίησης, αφού στην τάξη μας έχουμε τη γωνιά των κατασκευών με υλικά που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει, όπως καπάκια, ρολά υγείας, κορδέλες, χαρτονάκια κ.α. Μετά την ενημέρωση των νηπίων, ακολούθησε μια σειρά δραστηριοτήτων που περιελάμβανε:

 • Κατασκευή και χρήση κάδου ανακύκλωσης υλικών στην τάξη
 • Περιήγηση στη γειτονιά του σχολείου μας, παρατήρηση της κατάστασης καθαριότητας και καταγραφή των κάδων απορριμμάτων που υπάρχουν.
 • Συνεργασία με το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων για την τοποθέτηση μπλε κάδου έξω από το νηπιαγωγείο μας.
 • Δημιουργία αφισών για την ανακύκλωση και τη χρήση του μπλε κάδου
 • Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου με οδηγίες για τη χρήση του μπλε κάδου και διανομή στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα (γειτονιά, συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο)
 • Συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών από οικιακή χρήση και εναπόθεση στον μπλε κάδο
 • Κατασκευές από χρησιμοποιημένα υλικά (μακέτα, κούκλες, γλαστράκια κ.α.)
 • Επιτραπέζια παιχνίδια με θέμα την ανακύκλωση
 • Δημιουργία ιστορίας με τίτλο» «Οι τέσσερις ήρωες που θέλουν να βοηθήσουν τη γη»
 • Συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και την υλοποίηση στον χώρο του νηπιαγωγείου του  εργαστηρίου με τίτλο: «Η τέχνη της ανακύκλωσης».
 • Συνεργασία με το συστεγαζόμενο δημοτικό και ανταλλαγή εμπειριών και δημιουργιών με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος
 • Ανάρτηση όλων των δραστηριοτήτων μας σχετικά με το πρόγραμμα της ανακύκλωσης στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική ιστοσελίδα που διατηρεί το νηπιαγωγείο μας http://blogs.sch.gr/35nipath/

Results / Reactions

Το πρόγραμμα της ανακύκλωσης αγκαλιάστηκε τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς τους. Από την πρώτη στιγμή συνέλεγαν τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες υλικών που είχαν χρησιμοποιήσει στο σπίτι τους και τις έφερναν στο σχολείο. Σύμφωνα με τις εμπειρίες που μας μετέφεραν οι γονείς των νηπίων, τα παιδιά μιλούσαν με πολύ ενθουσιασμό στο σπίτι τους και προέτρεπαν όλα τα μέλη της οικογένειάς τους να συλλέγουν τα υλικά για να τα φέρουν στο σχολείο. Στον χώρο της τάξης, τα παιδιά χρησιμοποιούσαν καθημερινά τον κάδο ανακύκλωσης που είχαμε φτιάξει και είχαμε ονομάσει «Άννα η Ανακύκλωση» και είχαν εξοικειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με το τι υλικά επιτρέπεται να πετάξουν σε αυτόν. Εξαιρετική ήταν κι η εμπειρία της επίσκεψής μας στο 54ο Δημοτικό Σχολείο, όπου παρουσιάσαμε στα παιδιά το ενημερωτικό μας φυλλάδιο και τους μιλήσαμε για την εμπειρία μας με τον μπλε κάδο. Δυστυχώς, όμως, η πρωτοβουλία μας να τοποθετήσει ο Δήμος Αθηναίων έναν μπλε κάδο έξω από το σχολείο μας δεν βρήκε ανταπόκριση από τη γειτονιά. Παρότι είχαμε κολλήσει πάνω στον κάδο ενημερωτικές αφίσες για το τι υλικά επιτρέπεται και το όχι να τοποθετούνται σ’ αυτόν, ο κάδος κατέληξε να χρησιμοποιείται ως κάδος απορριμμάτων, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα τον απομάκρυναν από το σχολείο μας με την αιτιολογία πως ενοχλεί στο παρκάρισμα των περίοικων. Η στάση αυτή των κατοίκων της γειτονιάς δυσαρέστησε τα παιδιά, όμως το ενδιαφέρον τους παρέμενε αμείωτο και συνεχίστηκε  η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στον κάδο της τάξης μας.Co-operations

Στο πλαίσιο του προγράμματός μας συνεργαστήκαμε με:

 • το Ελληνικό Αειφόρο Σχολείο,
 • το Ίδρυμα Ωνάση,
 • το 54ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

COOPERATING ACADEMICS

Καραγιάννη Μαρία, Καλαμπούκα Ευανθία Στυλιανή

SPREAD THE WORD METHODS

Ορισμένοι από τους τρόπους που επιλέξαμε για να διαδώσουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης είναι οι εξής:

 • Ανάρτηση αφισών στα παράθυρα της τάξης μας
 • Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τον τρόπο χρήσης του μπλε κάδου στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα (γειτονιά, δημοτικό σχολείο)
 • Ανάρτηση αφίσας πάνω στον μπλε κάδο
 • Ανάρτηση των δραστηριοτήτων μας στην ιστοσελίδα του σχολείου μας

Objective Action

Να αναπτύξουν τα νήπια μια θετική στάση απέναντι στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και να υιοθετήσουν ένα υπεύθυνο πρότυπο κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, να εξοικειωθούν και να μυηθούν σε έναν ορθό τρόπο διαχείρισης των χρησιμοποιημένων υλικών μέσω των διαδικασιών της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

Target Audience

Μαθητές, γονείς, ευρύτερη κοινότητα (γειτονιά, δημοτικό σχολείο)

Initiative time

Ιανουάριος-Απρίλιος 2019

Initiative Location

35ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, Μιχαήλ Βόδα 9, Πλατεία Βάθη

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation