Μαθητικές δημιουργίες

2o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ανακυκλώνω: Κάντο τρόπο ζωής

Ανακυκλώνω: Κάντο τρόπο ζωής
SUBMITTED FROM:

2o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο β' Αθήνας


School Principal

Τσιώτας Παντελής

Contact with School


Description

Οι μαθητές μέσα από την δράση "Ανακύκλωσε: Δώσε μια νέα ευκαιρία" εργάζονται σε ομάδες και σχεδιάζουν αφίσες με το web2.0 εργαλείο Canva με στόχο να στολίσουν την πράσινη γωνία του σχολείου τους και να ευαισθητοποιήσουν περισσότερους  μαθητές στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για την σύνθεση της αφίσας τους χρησιμοποίησαν φωτογραφίες από τις διάφορες δράσεις τους και εικόνες με creative common δικαιώματα μέσα από το περιβάλλον του Canva.


Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation