Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου Λάρισας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ανακυκλώνω

Ανακυκλώνω
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου Λάρισας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευσταθία Σαριμπαλίδου

Contact with School


Description


Objective Action

Γνωριμία με την ανακύκλωση

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation