Μαθητικές δημιουργίες

2θέσιο Νηπιαγωγείο Κυνοπιαστών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
SUBMITTED FROM:

2θέσιο Νηπιαγωγείο Κυνοπιαστών


School Principal

Ειρήνη Υψηλού

Contact with School


Description

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΔΟ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ Η/Υ.


Objective Action

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation