Καλές πρακτικές

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ανακύκλωση τηγανέλαιου

Ανακύκλωση τηγανέλαιου
SUBMITTED FROM:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


School Principal

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Contact with School


Description

Η ιδέα της ανακύκλωσης τηγανέλαιου ξεκίνησε από το 2013 όταν εκπονούσαμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα σχολικών δραστηροτήτων με τίτλο ¨από την ελιά ..στο σαπούνι¨.Στα πλαίσια της επίσκεψης μας στο τοπικό ελαιοτριβείο ενημερωθήκαμε ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτή τη δράση.Η ιδέα μας ενθουσίασε και προτρέψαμε τα παιδιά και τους γονείς του νηπιαγωγείου μας να ασχοληθούνε με αυτό.Από τότε κάθε χρόνο δραστηριοποιούμαστε όλη μαζί και κάνουμε ότι καλύτερο για το περιβάλλον.


Results / Reactions

Ευαισθητοποίηση όλων των συμμετεχόντων και κυρίως των μικρών μας μαθητών!Co-operations

Συνεργασία μεταξύ των παιδιών ,των γονέων, της τοπικής κοινωνίας,του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγινίου και του Νηπιαγωγείου μας!


COOPERATING ACADEMICS

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

SPREAD THE WORD METHODS

Η διάχυση του μηνύματος της ανακύκλωσης τηγανέλαιου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του νηπιαγωγείου μας. 3ip-aigin.pie.sch.gr 


Objective Action

15ος-ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Target Audience

ΜΑΘΗΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΓΟΝΕΙΣ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Initiative time

Το Νηπιαγωγείιο μας δραστηριοποιείται σε αυτή την δράση από το 2013.

Initiative Location

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation