Μαθητικές δημιουργίες

13ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ανακύκλωση - Τραγούδι

Ανακύκλωση - Τραγούδι
SUBMITTED FROM:

13ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς

Δημόσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο με λίγα παιδιά


School Principal

Ευαγγελία Παππά

Contact with School


Description

Δημιουργία τραγουδιού για την ανακύκλωση


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation