Καλές πρακτικές

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
SUBMITTED FROM:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


School Principal

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Contact with School


Description

Στο χώρο του νηπιαγωγείου υπάρχουν τρεις κάδοι ανακύκλωσης υλικών,για χαρτί,για αλουμίνιο και για πλαστικό.Στους κάδους αυτούς έχουν εκπαιδευτεί τα παιδιά να ρίχνουν τα υλικά που ανακυκλώνονται ανάλογα με την ύλη τους.Επίσης υπάρχει ένα καδάκι όπου τα παιδιά ανακυκλώνουν καπάκια μπουκαλιών με σκοπό την ενίσχυση της δράσης για αγορά  αναπηρικών αμαξιδίων.Μια ακόμη δράση ανακύκλωσης είναι και η ανακύκλωση μπαταριών.Μέσα σε  αυτό το πλαίσιο δραστηριοτήτων τα παιδιά αποκτούν οικολογική συνείδηση και συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία της ανακύκλωσης. 


Results / Reactions

-Τα παιδιά αναγνωρίζουν ποιά προϊόντα ανακυκλώνονται.

-Τα παιδιά κατανοούν την χρησιμότητα της ανακύκλωσης  στο περιβάλλον.

-Η  ενεργή συμμετοχή στη ανακύκλωση προσφέρει στα παιδιά ηθική ικανοποίηση καθώς με την δράση αυτή συμβάλουν και αυτά στην προστασία του περιβάλλοντος.

-Ενισχύεται η συνεργσία στο νηπιαγωγείο και δημιουργείται κλίμα συνεργασίας( με εξωσχολικούς φορείς) με κοινό σκοπό την ανακύκλωση.

-Αντιλαμβάνονται την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που ανακυκλώνονται.

-Η ανακύκλωση κάποιων υλικών (καπάκια από μπουκάλια)συμβάλει στην βελτίωση της ζωής άλλων συνανθρώπων μας.

 

-Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι η σωστή διατροφή και η ανακύκλωση βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 Co-operations

Γονείς και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.


COOPERATING ACADEMICS

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

SPREAD THE WORD METHODS

Ενημέρωση των γονεών με ενημερωτικά φυλλάδια.

Ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου.

http://3nip-aigin.pie.sch.gr/wordpress/


Objective Action

Να αποκτήσουν τα παιδιά θετική στάση και συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.

Target Audience

Μαθητές ,εκπαιδευτικοί ,γονείς

Initiative time

Οκτώβριος 2019-Ιούνιος 2020(Η δράση ωστόσο σταμάτησε τον Μάρτιο 2020,λόγω της πανδημίας COVID 19)

Initiative Location

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation