Μαθητικές δημιουργίες

22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
SUBMITTED FROM:

22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

Το 22ο 3/θ Νηπιαγωγείο Ρόδου, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε αστική περιοχή και κάθε χρόνο συμμετέχουμε τόσο σε περιβαλλοντικά όσο και σε πολιτιστικά προγράμματα και ανήκει είναι μέλος στο e-twinning


School Principal

ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ

Contact with School


Description

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΛΛΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ!


Objective Action

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation