Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ανακύκλωση

ανακύκλωση
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Στερνών

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


School Principal

Καραγιαννάκη Λευκή

Contact with School


Description

ΔΕΝ ΠΕΤΑΩ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ  και ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ


Objective Action

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation