Μαθητικές δημιουργίες

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αναλαμβάνουμε δράση!

Αναλαμβάνουμε δράση!
SUBMITTED FROM:

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου είναι 7θέσιο και βρίσκεται σε μια ορεινή, ημιαστική, προβληματική περιοχή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Το Καρπενήσι είναι μια κωμόπολη 10.000 κατοίκων που δραστηριοποιείται με βάση το χειμερινό τουρισμό.


School Principal

Δημήτριος Αντωνίου

Contact with School


Description

Οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων καθάρισαν το χώρο γύρω από το σχολείο και περιποιήθηκαν τα δέντρα που είχαν φυτέψει οι ίδιοι τα προηγούμενα χρόνια και έκαναν κολάζ με τις φωτογραφίες τους.


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation