Μαθητικές δημιουργίες

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αναπαράσταση-Δραματοποίηση παιχνιδιών της Βυζαντινής Εποχής

Αναπαράσταση-Δραματοποίηση παιχνιδιών  της Βυζαντινής Εποχής
SUBMITTED FROM:

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Κατσιούλη Κασσιανή

Contact with School


Description

Αναπαράσταση-Δραματοποίηση παιχνιδιών  της Βυζαντινής Εποχής

Μια βασική δραστηριότητα στη ζωή του παιδιού αποτελεί το παιχνίδι, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σωματική ,ψυχοσυναισθηματική κοινωνική και γνωστική του ανάπτυξη. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί έχει τη δυνατότητα να δράσει ελεύθερα, να αναπτύξει τη γλωσσική του ικανότητα ,να οξύνει τη σκέψη του, την κρίση του, αλλά κυρίως να καλλιεργήσει τη φαντασία του και να ζήσει σε έναν κόσμο φανταστικό...

Μελετώντας την καθημερινή ζωή κατά τα Βυζαντινά χρόνια στα πλαίσια του προγράμματος e-twinning “Ταξίδι στο Βυζάντιο» αποφασίσαμε βιωματικά να αναπαραστήσουμε-δραματοποιήσουμε τα βυζαντινά παιχνίδια της συγκεκριμένης περιόδου (https://youtu.be/Idkasho05J0 ) :

  • Επιλέξαμε 5 παιχνίδια
  • Διαβάσαμε τους κανόνες των παιχνιδιών
  • Ντυθήκαμε με ενδύματα της εποχής
  • Θελήσαμε να ζήσουμε τη χαρά που ένιωθαν τα παιδιά του Βυζαντίου και δραματοποιήσαμε τα παιχνίδια.

Μάθαμε και παίξαμε :

  1. Τυφλόμυγα
  2. Στρατιωτάκια ακούνητα
  3. Γουρούνα
  4. Σκάκι
  5. Κότσια -Βεζύρης -Βασιλιάς

Υποβάλλουμε το video    https://youtu.be/Idkasho05J0

με τη Αναπαράσταση-Δραματοποίηση παιχνιδιών  της Βυζαντινής Εποχής!

 


Objective Action

Οι μαθητές: • Γνώρισαν και απόλαυσαν τα παιδικά βυζαντινά παιχνίδια • Απέκτησαν εκφραστικό θάρρος και καλλιέργησαν τη δεξιότητα της αφήγησης • Μυήθηκαν και ασκήθηκαν σταδιακά στην επεξεργασία και αξιοποίηση των γραπτών και εικαστικών πηγών • Εξοικειώθηκαν με τη διαχείριση πληροφοριών ( παρατήρηση, περιγραφή, αναζήτηση, ταξινόμηση, παραβολή, ανάλυση, σύνθεση) • Ανέπτυξαν ενδιαφέρον για την καθημερινή ζωή των παιδιών στη Βυζαντινή εποχή, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία • Ασκήθηκαν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης • Πραγματοποίησαν διαχρονική σύνδεση των ίδιων (ενσυναίσθηση του σήμερα και εκείνης της εποχής) • Διέκριναν τρόπους επικοινωνίας και ψυχαγωγίας των Βυζαντινών και τους αντιπαρέβαλαν με τους σημερινούς για να κατανοήσουν την έννοια του πολιτισμού.

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation