Καλές πρακτικές

8 Γυμνάσιο Λ. Τ. Χαλανδρίου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Αναπτύσσοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες

Αναπτύσσοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες
SUBMITTED FROM:

8 Γυμνάσιο Λ. Τ. Χαλανδρίου


School Principal

Κώστας Κολλιάρος

Contact with School


Description

Το πρόγραμμα διεξάγεται  σε συνεργασία με εκπαιδευτή του Βρετανικού Συμβουλίου σε 10 συναντήσεις και θα αξιοποιηθεί το εγχειρίδιο του Βρετανικού Συμβουλίου με προτεινόμενες δραστηριότητες. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες ακολουθώντας την ανακαλυπτική – διερευνητική μέθοδο. Αρχικά έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για την τοπική τους κοινωνία. Σε αυτή την φάση  εντοπίζουν προβλήματα που απασχολούν την τοπική τους κοινότητα  και στη συνέχεια θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν το εν λόγω πρόβλημα σχεδιάζοντας τη δική τους κοινωνική επιχείρηση.


Results / Reactions

Οι μαθητές θα σχεδιάσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση παρουσιάζοντας το σκοπό, τις υπηρεσίες που αυτή θα προσφέρει, την οργάνωση της, το λογότυπο της. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουν την επιχείρηση τους σε σχετική ημερίδα που οργανώνει το Βρετανικό Συμβούλιο και στην οποία θα λάβουν μέρος όλα τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δεξιότητες ζωής , αναπτύσσοντας κοινωνικούς επιχειρηματίες» Παράλληλα η παρουσίαση της Κοινωνικής Επιχείρησης θα γίνει και στο σχολείο με προσκεκλημένους και τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι μαθητές προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η κοινωνική τους επιχείρηση κατά τη διάρκεια αυτής ή και της επόμενης σχολικής χρονιάς.Co-operations

Βρετανικό Συμβούλιο 


COOPERATING ACADEMICS

Χρύσα Νικολαράκου - Μαυρομιχάλη Αγγελική Μπαλαδήμα

SPREAD THE WORD METHODS

Οι μαθητές θα παρουσιάσουν την εικονική τους επιχείρηση σε ημερίδα που θα διοργανώσει το Βρετανικό συμβούλιο ενώ η πρότασή τους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου με απώτερω στόχο να λειτουργήσει την επόμενη σχολική χρονια΄


Objective Action

Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας κοινωνικής επιχειρήσης που θα αποσκοπεί στο να ενισχύσει μία ευάλωτη κοινωνική ομάδα

Target Audience

Το σχεδιάζουν οι μαθητές και αποδέκτες της δράσης θα είναι η τοπική κοινότητα

Initiative time

10 Δίωρες συναντήσεις στο σχολείο μία φορά την εβδομάδα

Initiative Location

Το σχολείο

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation