Καλές πρακτικές

8o Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ανταλλαγή σπόρων και δημιουργία μικρού βιολογικού λαχανόκηπου

Ανταλλαγή σπόρων και δημιουργία μικρού βιολογικού λαχανόκηπου
SUBMITTED FROM:

8o Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Μήγγου Δημήτριος

Contact with School


Description

Ανταλλαγή σπόρων και δημιουργία μικρού βιολογικού λαχανόκηπου


Results / Reactions

Τα παιδιά ενημέρωθηκαν για τις καλές πρακτικές την εμφύτευσης σπόρων και υπεύθυνης καλλιέργειας και εκπαιδεύτικαν στο να υιοθετίσουν πιο υγιείς διατροφικές συνήθειες.COOPERATING ACADEMICS

Μήγγου Δημήτριος, Χατζηστεφάνου Ελένη

Objective Action

Ενημέρωση των παιδιών για τις βιοκαλλιέργιες, για τη φύτευση των σπόρων και τη δημιουργική ενασχόληση με την ύπαιθρο με στόχο την υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής και διατροφικών συνηθειών

Target Audience

Σε μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου

Initiative time

Από τον Απρίλιο έως το τέλος της σχολικής χρονιάς

Initiative Location

Σχολείο

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation