Καλές πρακτικές

11o Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών

Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών
SUBMITTED FROM:

11o Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης


School Principal

Θεοχάρη Μαρία

Contact with School


Description

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και στην προσπάθειά μας να πραγματοποιήσουμε δράσεις με στόχο την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών, όπως και το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα ευρωπαϊκής ανταλλαγής χριστουγεννιάτικων στολιδιών και ευχών. Σε συνεργασία με σχολεία διαφόρων βαθμίδων σε ευρωπαϊκά κράτη κατασκευάσαμε χριστουγεννιάτικα στολίδια και φτιάξαμε ζωγραφιές και ευχητήριες κάρτες τις οποίες στείλαμε σε κάθε κράτος ξεχωριστά με  ταχυδρομείο. Ακριβώς το ίδιο έκαναν και τα άλλα κράτη (Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ρουμανία κλπ). Επίσης μαγνητοφωνήσαμε ευχές από τα παιδιά, συλλέξαμε πληροφορίες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων στην χώρα μας, δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό βιβλίο και στείλαμε το σύνδεσμο στα αντίστοιχα σχολεία.


Results / Reactions

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη δράση, ευαισθητοποιήθηκαν και συνειδητοποίησαν ότι δεν είμαστε μόνοι, πως στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, πως έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες ανησυχίες. Επιπλέον γνώρισαν ήθη και έθιμα άλλων χωρών και αισθάνθηκαν μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας.Co-operations

  • Europe direct
  • Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

COOPERATING ACADEMICS

Θεοχάρη Μαρία – Γιαχουντή Δημητρούλα

SPREAD THE WORD METHODS

Ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδα σχολείου


Objective Action

Με τη συμμετοχή μας στη δράση θέλαμε να μεταφέρουμε μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ανήκουμε σε μία ευρύτερη κοινωνία που αλληλουποστηριζόμαστε και τα παιδιά έχουν τη δύναμη να το καταφέρουν!!! Η αγάπη αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων και προσπερνά οποιαδήποτε εμπόδια εμφανιστούν με χαμόγελο, θετική διάθεση και ελπίδα!!!

Target Audience

Μαθητές, εκπαιδευτικοί

Initiative time

Οκτώβριος – Δεκέμβριος (δια ζώσης και τηλεκπαίδευση)

Initiative Location

Χώρος του Νηπιαγωγείου

PHOTOS 6Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation