Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Απορρίμματα

Απορρίμματα
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευδοκία Μπιλλήρη

Contact with School


Description

Εργασίες στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος για την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Φωτογραφικό υλικό

Σχέδια εργασίας

Υλοποίηση προγράμματος "Η ζωή χωρίς σκουπίδια"


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation