Καλές πρακτικές

Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα Μήλου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

«Αρχαίων δια-βάσεις, νέων δια-δράσεις: Από το Δράμα στη Δράση…»

«Αρχαίων δια-βάσεις, νέων δια-δράσεις: Από το Δράμα στη Δράση…»
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα Μήλου

Το Σχολείο λειτουργεί ως 6θέσιο, στο λιμάνι του νησιού των Κυκλάδων και είναι πάντα ανοιχτό στην κοινωνία, υλοποιώντας καινοτόμα προγράμματα και ποικίλες δράσεις.


School Principal

Παναγιώτου Γιάννης

Contact with School


Description

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε ομάδες και ακολούθησε τη δομή επιμέρους σχεδιασμένων projects, με διαθεματική οπτική και διάχυση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ( ενδεικτικά: διασαφήνιση εννοιών, ιστορίες εθελοντισμού,
Αρχαία Πόλη- Τοπική Ιστορία
Κατασκευές πινακίδων, μακετών, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ασκήσεις ενσυναίσθησης ).
 Στην αρχαία πόλη- Αρχαίο Θέατρο Μήλου: Οι μαθητές αναζητούν υλικό, μαθαίνουν για το Αρχαίο Θέατρο και την ιστορία του. Κάνουν προσβάσιμο το χώρο σε ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα όρασης. Κατασκευάζουν πινακίδες, γράφουν έντυπο οδηγό σε γραφή Braille, που το διαθέτουν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του νησιού.
 Ξεναγούν μαθητές άλλων σχολείων.
 Φιλοξενούν μαθητές από το Ειδικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας και ανταλλάσουν προβληματισμούς, μελωδίες και κατασκευές.
 Προετοιμάζουν θεατρική παράσταση αρχαίου δράματος. Η παράσταση παρουσιάζεται στο φεστιβάλ του Δήμου και οι μαθητές προωθούν καμπάνια για τη δημιουργία ετήσιου μαθητικού φεστιβάλ.
 Ηχογράφηση τοπικού παραμυθιού για άτομα με προβλήματα όρασης.


Results / Reactions

Οι δράσεις μας για το αρχαίο θέατρο είχαν μεγάλη αποδοχή από την τοπική κοινωνία και ευαισθητοποίησαν τους φορείς προς την ανάδειξη και αξιοποίησή του.
Το κείμενο που συνέταξαν τα παιδιά, η μεταγραφή του σε Braille και ο ρόλος τους ως ξεναγοί ήταν γι αυτά η ζωντανή απόδειξη ότι όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστικά στον τόπο μας.
Το πρόγραμμα, ανοιχτό στην κοινωνία, ενδυνάμωσε το κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και αφύπνισε συνειδήσεις.
Η επαφή με το Ειδικό Σχολείο Τυφλών διαμόρφωσε στάσεις σεβασμού του διαφορετικού και συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας να λειτουργούμε με κοινωνική συνοχή και ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους,μικρούς και μεγάλους.

 Co-operations

Δήμος Μήλου
Εθελοντικές Ομάδες
Φάρος Τυφλών Καλλιθέας
Ελληνική Εφορεία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογική Υπηρεσία Κυκλάδων
Δίκτυο «Διαβάζω για τους Άλλους»
Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα»


COOPERATING ACADEMICS

Παναγιώτου Γιάννης, Σούλη Αθηνά, Αρμένη Ειρήνη, Εικοσιπεντάκη Ανδριάνα

SPREAD THE WORD METHODS

Τοπικές εφημερίδες, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλειστές εκπαιδευτικές ομάδες,δίκτυα σχολικών δραστηριοτήτων, ιστοσελίδα του σχολείου, ιστοσελίδα «Διαζώματος», Εφορεία Αρχαιοτήτων, Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Μήλου, Εθελοντικές Ομάδες «Νοιάζομαι και Δρω», Αφίσες, έντυπο υλικό, βιντεοπροβολές.


Objective Action

Καλλιέργεια στάσεων ζωής και αξιών που συνδέονται με την ενεργό πολιτειότητα. Ευαισθητοποίηση με στόχο τη συμμετοχή για τη βελτίωση των συνθηκών του τόπου μας και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Target Audience

Μαθητές του Σχολείου. Μαθητές του Γυμνασίου του νησιού Γονείς Τοπική Κοινωνία Ειδικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας Συμμετέχοντες: 115 μαθητές με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου και σε συνεργασία με φορείς εντός και εκτός του τόπου

Initiative time

Όλο το σχολικό έτος, με διαρκείς δράσεις, που συνεχίζονται κάθε χρόνο, με διαφορετικό κεντρικό πυρήνα.

Initiative Location

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν στο χώρο του Σχολείου, αλλά κυρίως στην αρχαία πόλη του νησιού και στο χώρο του αρχαίου θεάτρου.

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation