Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Τραγανού Ν. Ηλείας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ασφάλεια στο διαδίκτυο
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Τραγανού Ν. Ηλείας

2/θεσιο Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Ιωάννα Βαχλιώτη

Contact with School


Description

Με αφορμή την 9η Φεβρουαρίου, παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, και μετά από  την συζήτηση με τις Νηπιαγωγούς τους και την παρακολούθηση σχετικής με το θέμα διαδικτυακής εκδήλωσης σε συνεργασία με το 9ο Νηπιαγωγείο Πύργου, οι μαθητές συνέθεσαν και απείγγειλαν ένα ποίημα με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.


Objective Action

Η εκμάθηση των κανόνων για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation