Μαθητικές δημιουργίες

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αυτά τα χρήσιμα άχρηστα - Πλαστικό

Αυτά τα χρήσιμα άχρηστα - Πλαστικό
SUBMITTED FROM:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Καραπά Χριστίνα

Contact with School


Description

Δημιουργία αφίσας με μήνυμα για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation