Μαθητικές δημιουργίες

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αυτά τα χρήσιμα άχρηστα

Αυτά τα χρήσιμα άχρηστα
SUBMITTED FROM:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Καραπά Χριστίνα

Contact with School


Description

Τα παιδιά δημιούργησαν κατασκευές από υλικά που μπορεί να ανακυκλωθούν/επαναχρησιμοποιηθούν


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation