Καλές πρακτικές

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Βήματα για τη Ζωή

Βήματα για τη Ζωή
SUBMITTED FROM:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Καραπά Χριστίνα

Contact with School


Description

Το πρόγραμμα για τα Βήματα για τη ζωή έγινε παράλληλα σε δύο  τμήματα του σχολείου μας και στο τμήμα ένταξης. Στόχος μας να πάρουν τα παιδιά τις βάσεις για να έχουν ψυχική ανθεκτικότητα στη ζωή τους, αλλά και να γνωρίσουν τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων.

Ενδεικτικές δράσεις:

 

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/09/blog-post.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/06/blog-post_11.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/06/blog-post.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/03/blog-post_58.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/03/blog-post_18.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/03/blog-post_10.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/02/e-book.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/02/library4all.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/02/blog-post.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/01/blog-post_27.html


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

Καραπά Χριστίνα, Σκούπρα Ασπασία, Σώνη Ευθυμία, Σκαρπάρη Ηρακλεία, Πατουκά Ελένη

Objective Action

Να πάρουν τα παιδιά τις βάσεις για να έχουν ψυχική ανθεκτικότητα στη ζωή τους

Target Audience

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί

Initiative time

Όλη τη σχολική χρονιά

Initiative Location

Σχολείο

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation