Σχέδια μαθήματος

18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Το βιβλιαράκι μας για την Ανακύκλωση

Το βιβλιαράκι μας  για την Ανακύκλωση
SUBMITTED FROM:

18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

8/θεσιο δημοτικό σχολείο σε εργατική γειτονιά της πόλης του Βόλου


School Principal

Μάσσιου Διονυσία

Contact with School


Description

Με αφορμή τη σχετική ενότητα της Γλώσσας της Γ΄τάξης «Ο κόσμος γύρω μας» και μετά από ένα  ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες που έδειξε ότι τα παιδιά είχαν ακούσει για την Ανακύκλωση και μερικά έκαναν  και στο σπίτι τους, αλλά  δεν ήξεραν πολλά πράγματα  σχετικά, δεν   είχαν συνειδητοποιήσει  τη σημασία  της ούτε  μπορούσαν να τη συνδέσουν με τη Μείωση και την Επαναχρησιμοποίηση , αποφασίσαμε να ασχοληθούμε αναλυτικά με το θέμα αυτό και να προσπαθήσουμε να γίνουμε υπεύθυνοι καταναλωτές και πολίτες.  Επειδή η Ευέλικτη ζώνη φέτος γίνεται στην τάξη από εκπαιδευτικό ειδικότητας,  η κυρίως δράση έγινε στο μάθημα της Γλώσσας με εξακτίνωση στα μαθήματα των Μαθηματικών, των Εικαστικών  , της Πληροφορικής, της Ευέλικτης και των Αγγλικών . Τα εργαλεία που χρησιμοποίησα ήταν : ο καταιγισμός ιδεών,  η προβολή βίντεο, η συγκέντρωση πληροφοριών, η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στις ομάδες , η δημιουργία ή ανεύρεση στο διαδίκτυο γλωσσικών παιχνιδιών και ασκήσεων. Στο τέλος της δράσης  και από το υλικό που χρησιμοποιήσαμε , επιλέξαμε   αντιπροσωπευτικά κομμάτια  , τα συνθέσαμε   στον υπολογιστή και δημιουργήσαμε το βιβλιαράκι μας, το οποίο στη συνέχεια φωτοτυπήσαμε και δέσαμε.  Πριν το πάρει  κάθε παιδί στο σπίτι του  για να  ενημερώσει  και δραστηριοποιήσει  την οικογένειά του, δουλέψαμε ομαδικά ασκήσεις και παιχνίδια , ζωγραφίσαμε και επαναλάβαμε το ερωτηματολόγιο που είχε υπάρξει η αφορμή για την υλοποίηση της δραστηριότητας.


Results / Reactions

Μετά την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης  τα παιδιά  συνειδητοποίησαν ότι:

  • τα σκουπίδια μπορούν  να μας δώσουν χρήσιμα υλικά  τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πάλι
  • πολλά από τα πράγματα που πετάμε στα σκουπίδια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν  με διαφορετικούς τρόπους
  • μπορούμε να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών απλά με μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συμπεριφορές
  • είναι τεράστια η σημασία της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης για την υγεία και τη ζωή μας


Co-operations

Γονείς μαθητών


COOPERATING ACADEMICS

Στάμου Ευφροσύνη

Objective Action

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις έννοιες της Ανακύκλωσης, Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης

Initiative time

ένας μήνας

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation