Μαθητικές δημιουργίες

Ελληνική Mensa Παράρτημα Πάτρας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βίντεο για την αξιοπρεπή εργασία

Βίντεο για την αξιοπρεπή εργασία
SUBMITTED FROM:

Ελληνική Mensa Παράρτημα Πάτρας

Ιδιωτικός Φορέας


School Principal

Κοραλία Μαντά

Contact with School


Description

Βίντεο για την αξιοπρεπή απασχόληση και οικονομική αναάπτυξη.


Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εργασιακά
Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation