Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου Λάρισας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βίντεο για την ανακύκλωση

Βίντεο για την ανακύκλωση
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου Λάρισας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Δημήτρης Τζιώλης

Contact with School


Description

Objective Action

Γνωριμία με την ανακύκλωση

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation