Μαθητικές δημιουργίες

Ελληνική Mensa Παράρτημα Πάτρας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βίντεο για την καλή υγεία

Βίντεο για την καλή υγεία
SUBMITTED FROM:

Ελληνική Mensa Παράρτημα Πάτρας

Ιδιωτικός Φορέας


School Principal

Κοραλία Μαντά

Contact with School


Description

Βίντεο για την καλή υγεία


Objective Action

Διδακτικό Βίντεο για τρόπους διασφάλισης της καλής υγείας
Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation