Μαθητικές δημιουργίες

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βίντεο για την Παγκόσμια Ειρήνη και την αποφυγή του πολέμου

Βίντεο για την Παγκόσμια Ειρήνη και την αποφυγή του πολέμου
SUBMITTED FROM:

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο Σχολείο


School Principal

Γιαλούρης Παρασκευάς

Contact with School


Description

Συμμετοχή της μαθήτριας Β' Γυμνασίου Αντιγόνης Μαραγκάκη με video.


Objective Action


Videos

Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation