Μαθητικές δημιουργίες

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βίντεο για την Παγκόσμια Ειρήνη και την αποφυγή του πολέμου

Βίντεο για την Παγκόσμια Ειρήνη και την αποφυγή του πολέμου
SUBMITTED FROM:

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο Σχολείο


School Principal

Γιαλούρης Παρασκευάς

Contact with School


Description

Συμμετοχή της μαθήτριας Β' Γυμνασίου Αντιγόνης Μαραγκάκη με video.


Objective Action


Videos 1

Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation