Μαθητικές δημιουργίες

8o Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βίντεο και Αφίσα για τον Πλανήτη 2030

Βίντεο και Αφίσα για τον Πλανήτη 2030
SUBMITTED FROM:

8o Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Μήγγου Δημήτριος

Contact with School


Description

Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation