Μαθητικές δημιουργίες

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βίντεο και τραγούδι για την Ανακύκλωση

Βίντεο  και τραγούδι για την Ανακύκλωση
SUBMITTED FROM:

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής


School Principal

Μαυρογιάννης Σίμος

Contact with School


Description

Δημιουργία βίντεο και τραγουδιού μετά από ενημέρωση για την ανακύκλωση.


Objective Action

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακύκλωση

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation