Μαθητικές δημιουργίες

13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βίντεο με τίτλο: The adventures of Dr Climate and Dr Change

Βίντεο με τίτλο: The adventures of Dr Climate and Dr Change
SUBMITTED FROM:

13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Σταματία Τσεκιτσίδου

Contact with School


Description

Το βίντεο γυρίστηκε με τη χρηση tablet που διαθέτει η ψηφιακή τάξη του συγκεκριμένου τμήματος.


Objective Action


PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation