Καλές πρακτικές

Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

«bio-ώνουμε και Επιχειρούμε …»

«bio-ώνουμε και Επιχειρούμε …»
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου


School Principal

Βασίλης Μισαηλίδης

Contact with School


Description

Το πρόγραμμά μας έχει τον τίτλο «bio-ώνουμε και Επιχειρούμε». Με την πρώτη λέξη του τίτλου να έχει ως πρώτο συνθετικό σε λατινική γραφή, δηλαδή το bio και την κατάληξη –ώνουμε κάνουμε λογοπαίγνιο θέλοντας να αναδείξουμε την βιολογική γεωργία και να παραπέμψουμε στη βιωματική προσέγγιση που καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος όλων των δράσεων υλοποιήθηκαν (π.χ. φύτεμα, καλλιέργεια φυτών κ. ά.) στο λαχανόκηπο και τα θερμοκήπια του Σχολείου μας. Με την δεύτερη λέξη του τίτλου να δηλώνει την επιχειρηματικότητα που θέλουμε να αναπτύξουμε στους μαθητές μας με την διάθεση προς κατανάλωση των προϊόντων μέσω του Σχολικού Συνεταιρισμού που παράγαμε.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, οι μαθητές ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα του κήπου και των θερμοκηπίων ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια των φυτών παρατηρώντας τις φάσεις ανάπτυξής τους χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων. Τέλος ένιωσαν μεγάλη ικανοποίηση για τα εξαιρετικά προϊόντα που πήραμε και τα διαθέσαμε στους κατοίκους του χωριού.
Το πρόγραμμα ««bio-ώνουμε και Επιχειρούμε»» αξιοποιεί τον κήπο του Σχολείου και τα θερμοκήπια και υλοποιείται σε δύο φάσεις:
 Φύτεμα φυτών
 Διάθεση προϊόντων
Για κάθε φάση δημιουργήθηκαν δράσεις με αντίστοιχες υποθέσεις, οι οποίες με πειραματισμό επιβεβαιώνονταν ή όχι από τους μαθητές που παρακολουθούσαν και κατέγραφαν την πορεία ανάπτυξης των φυτών και τέλος συνέλεξαν και διέθεσαν τους παραγόμενους καρπούς. Έτσι η διδασκαλία στηρίχθηκε στην άμεση παρατήρηση και στα βιώματα των παιδιών αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη των μαθητών και την ενεργή εμπλοκή τους στο πρόγραμμα.
Δράση 1: Φύτεμα και καλλιέργεια Λαχανόκηπου και θερμοκηπίων
Κάθε ομάδα στο δικό της παρτέρι και στα θερμοκήπια έσπειρε τα φυτά που της αναλογούσαν. Οι μαθητές παρατήρησαν και κατέγραψαν την ανάπτυξη των φυτών και κατ΄ επέκταση τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξή τους (νερό, φως, χώμα). Η συζήτηση μπορούσε να επεκταθεί και στα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται. Δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν για χημικά και φυσικά λιπάσματα και για την επίδρασή τους στα φυτά.
Δράση 2: Διάθεση προϊόντων
Από τη δράση 2 είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε φυτά και προϊόντα που μετά από πρόταση των μαθητών μας διατέθηκαν στους κατοίκους του χωριού. Σε μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Σχολείου μας στήθηκε παζάρι με βιολογικά προϊόντα του Λαχανόκηπού μας και των θερμοκηπίων, αποδεικνύοντας στην πράξη τη λειτουργία ενός βιωματικού σχολείου για τα παιδιά.

Υλικό των δράσεών μας, φωτογραφίες και βίντεο μπορείτε να έχετε από την παρακάτω διεύθυνση του wiki του «μπαχτσές της καρδιάς μας ...»
http://kipos.wikidot.com/start


Results / Reactions

Με το πέρας του προγράμματος αυτού οι μαθητές έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους και έχουν ζήσει εμπειρίες μάθησης πρωτόγνωρες γι΄αυτούς μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον, όπως αυτό του Σχολικού κήπου και των θερμοκηπίων. Κυρίως τα παιδιά έχουν πάρει βασικές γνώσεις και πληροφορίες για την βιολογική γεωργία, τον βιολογικό κύκλο των φυτών, την διάθεση και τέλος μπορούν να διηγηθούν το δρόμο των λαχανικών από το χωράφι στο τραπέζι.. Κατ' αυτόν τον τρόπο είχαν την ευκαιρία να μάθουν ότι μπορούν να προσεγγίσουν τις γνώσεις ερευνητικά καθώς επίσης πως δεν πρέπει να αρκούνται στη στείρα αποστήθισή τους.
Γι΄αυτό και η αξία αυτού του προγράμματος δεν έγκειται μόνο στην προσφορά γνώσεων αλλά και στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών, όπως:
 ο προβληματισμός,
 η κατηγοριοποίηση και η ανάλυση πληροφοριών,
 η διεξαγωγή συμπερασμάτων
 η καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων και
 η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.COOPERATING ACADEMICS

Βασίλης Μισαηλίδης

Objective Action

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την καλλιέργεια των φυτών και ιδιαίτερα να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της βιολογικής καλλιέργειας, καθώς συμμετείχαν σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες, για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα.

Target Audience

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος συμμετείχαν 62 μαθητές, 8 εκπαιδευτικοί, φορείς του χωριού, ο Σ.Γ.Κ. και αρκετοί γονείς των μαθητών που με εθελοντικές εργασίες βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων της δράσης.

Initiative time

Η ενασχόληση των μαθητών με την βιωματική μάθηση και την καλλιέργεια των φυτών στον λαχανόκηπο και στα θερμοκήπια του Σχολείου έχει ξεκινήσει από το 2011 και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μέσω διαφόρων προγραμμάτων που υλοποιούνται. Η συγκεκριμένη δράση είχε διάρκεια τρεις μήνες.

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation