Σχέδια μαθήματος

4ο Γυμνάσιο Χίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
SUBMITTED FROM:

4ο Γυμνάσιο Χίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο


School Principal

Ειρήνη Χούλη

Contact with School


Description

Ένα σχέδιο μαθήματος που πραγματοποίησα για να προσεγγίσουν οι μαθητές την παραδοσιακή μας μουσική και αφορά σε παιδαγωγικούς και μαθησιακούς στόχους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για τη μουσική τόσο στην Α όσο και στη Β γυμνασίου.


Results / Reactions

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται αναλυτικά στο συνημμένο pdf του σχεδίουCOOPERATING ACADEMICS

Μαρία Φραγκάκη

Objective Action

Η προσέγγιση στοιχείων της μουσικής μέσα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική

Initiative time

Από τρεις έως έξι διδακτικές ώρες.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation