Μαθητικές δημιουργίες

ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ...

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ...
SUBMITTED FROM:

ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


School Principal

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Contact with School


Description

Με αφόρμηση τις διδακτικές ενότητες "ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και σε συνδυασμό με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα:"Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή" από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού , "Πανδημία:να το δούμε ως ευκαιρία" του ΚΠΕ Μεσολογγίου από το οποίο αντλήθηκε υλικό για ασύγχρονες δραστηριότητες των μαθητών  ,που προωθούν τη συνεργατική και διερευνητική μάθηση γύρω από το μείζον ζήτημα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης - εκπαίδευσης για την αειφορία καθώς και από "Εκπαιδευτικό υλικό για την ηλιακή θερμική ενέργεια" του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων από όπου οι συμμετέχοντες μαθητές ενημερώθηκαν και αξιοποίησαν τις πληροφορίες για τα ηλιακά πάνελ και τις ανεμογεννήτριες ,αφού συνεργάστηκαν συνέθεσαν εργασία με την οποία ενημέρωσαν και τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας , συνέθεσαν βίντεο για τον 11ο παγκόσμιο στόχο ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - 12ο παγκόσμιο στόχο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ . Κατόπιν αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των απαντήσεων του σύντομου ερωματολογίου που διαμοιράστηκε σε κάθε τάξη σχετικά με την οικολογική δράση των νέων  συζήτησαν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, πρότειναν δράσεις για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια για περιορισμό της περιβαλλοντικής καταστροφής και παρά τις αντιξοότητες λόγω των συνθηκών της πανδημίας και τον κατ΄οίκον περιορισμό , με το άνοιγμα των σχολείων συνεργάστηκαν εντατικά και έφτιαξαν μακέτα- πρόταση μιας οικολογικής πόλης με ανακυκλώσιμα εκ των πλείστων υλικά . 


Objective Action

Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/-τριες σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή , να γνωρίσουν τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και ως μελλοντικοί πολίτες ,οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι με μια σειρά απειλητικών προκλήσεων ,να υιοθετήσουν από τη νεαρή ηλικία την αειφορία ως τρόπο ζωής.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation