Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βοήθησε κι εσύ να σώσουμε τη Γη

Βοήθησε κι εσύ να σώσουμε τη Γη
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ιωάννης Τσακίρης

Contact with School


Description

Κολάζ με τη χρήση διάφορων υλικών με θέμα την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.


Objective Action

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την κλιματική αλλαγή

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation