Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Βραχόκηπος με αρωματικά φυτά.

Βραχόκηπος με αρωματικά φυτά.
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Είμαστε ένα μικρό σχολείο σε αγροτική περιοχή κοντά στην πόλη του Ηρακλείου. Προσπαθούμε να παρέχουμε μορφωτικά αγαθά, ευκαιρίες μάθησης αλλά και αποτελεσματικής κοινωνικοποίησης. Πιστεύουμε πως επιδιώκοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας, στην πραγματικότητα επιδιώκουμε την βελτίωση της κοινωνίας μας.


School Principal

Λέλεκα Δέσποινα

Contact with School


Description

Στόχος της παραπάνω δράσης είναι:

- Η διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μας,

- η αναγνώριση αρωματικών φυτών του τόπου μας,

- να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες

α) στη καλλιέργεια φυτών,

β) στη δημιουργία αυτόματου ποτίσματος των φυτών 


Objective Action

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μας και αναγνώριση αρωματικών φυτών του τόπου μας.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation