Μαθητικές δημιουργίες

6ο Δ. Σ. Σερρών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Chocomagie, το μαγικό νησί της σοκολάτας (Σύμπλεγμα νησιώτικων ονείρων)

Chocomagie, το μαγικό νησί της σοκολάτας (Σύμπλεγμα νησιώτικων ονείρων)
SUBMITTED FROM:

6ο Δ. Σ. Σερρών


School Principal

Παπαθανασίου Νικόλαος

Contact with School


Description

Με αφορμή το θέμα Γαλλοφωνίας για το 2021 οι μαθητές δημιουργούν έναν εικονικό τουριστικό οδηγό για ένα φανταστικό νησί στην Ελλάδα όπου οι κάτοικοι έχουν ιδιαίτερες ικανότητες. Το νησί Chocomagie, Μαγικό Νησί Σοκολάτας βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα, στις Κυκλάδες στο Σύμπλεγμα Νησιώτικων Ονείρων. Είναι γνωστό για την παραγωγή σοκολάτας την οποία καταναλώνουν τα παιδιά και ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο.

Οι μαθητές του τμήματος γαλλικών ξεδιπλώνουν την καλλιτεχνική και γλωσσική τους δημιουργικότητα. Ζωγράφισαν το νησί δίνοντάς του τη μορφή ενός κακαόδεντρου καθώς σύμφωνα με τον θρύλο που επικρατεί όποιος γεύεται τη σοκολάτα σε αυτό το νησί αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τις δυσκολίες που παρουσιάζονται καθημερινά.

Η περιγραφή τοποθεσίας του νησιού και οι μαγικές δυνάμεις της σοκολάτας για τα παιδιά που κατοικούν στο νησί Chocomagie έχουν γραφεί στα γαλλικά αξιοποιώντας το λεξιλόγιο και τα γραμματικά φαινόμενα που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στο σχολικό εγχειρίδιο Copains Copines 2 (Trait d' Union)

Με αυτή τη μαθητική δημιουργία μεταδίδεται το παιδαγωγικό μήνυμα ότι τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου και μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο!


Objective Action

10 (Λιγότερες κοινωνικές ανισότητες)

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation