Μαθητικές δημιουργίες

29o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Coronavirus attacks our Planet

Coronavirus attacks our Planet
SUBMITTED FROM:

29o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


School Principal

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ

Contact with School


Description

https://www.storyjumper.com/book/read/82481915

Οι μαθητές συνεργάστηκαν εξ' ολοκλήρου αξ' αποστάσεως κατά τη χρονική περίοδο του κορονοϊού Απρίλιο-Μάιο 2020, όταν τα σχολεία ήταν κλειστά και η δραστηριότητα έγινε όταν τα μαθήματα διεξάγονταν με τηλεδιάσκεψη με χρήση της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class. Στόχος  της δραστηριότητας ήταν η δημιουργία comic story στο πλαίσιο του προγράμματος e-Twinning με τίτλο "Healthy Eating Healthy Living" και  χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου Storyjumper. Αρχικά η συγγραφή της ιστορίας  έγινε σε κοινόχρηστο έγγραφο Google Doc στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές εξ' αποστάσεως και στη συνέχεια όταν ολοκληρώθηκε η υπόθεση της ιστορίας δημιούργησαν το ηλεκτρονικό βιβλίο comic story με θέμα :Healthy Diet vs Coronavirus. Ήρωες της ιστορίας τα φρούτα, τα λαχανικά και ο Κορονοϊός. Η ιστορία είναι γραμμένη στην Αγγλική Γλώσσα με την επίβλεψη και συνεργασία της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας του σχολείου. Πρόκειται για ομαδικοσυνεργατική δράση με χρήση ΤΠΕ και εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας με άλλα σχολεία της Ευρώπης. 


Objective Action

3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

PHOTOS



Connection with Global Goals






Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation