Σχέδια μαθήματος

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Δάμασε τις φυσικές καταστροφές

Δάμασε τις φυσικές καταστροφές
SUBMITTED FROM:

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης είναι ένα 15θέσιο σχολείο που φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών από όλες τις κοινωνικές ομάδες της πολυπολιτισμικής περιοχής μας. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και ενεργό όσον αφορά σε δράσεις που προωθούν την μαθητοκεντρικότητα, την βιωματική εμπειρία, την δημοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.


School Principal

Ευθύμιος Ευθυμίου

Contact with School


Description

Οι μαθητές/τριες εντοπίζουν τις αιτίες που προκαλούν τις πλημμύρες, φωτιές-πυρκαγιές, τον καύσωνα, τον σεισμό, το τσουνάμι, τον ανεμοστρόβιλο,μαθαίνουν την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους


Results / Reactions

Μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος οι μαθητές/τριες πέτυχαν τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει. Καλλιέργησαν τη δημιουργικότητά τους, επικοινώνησαν μεταξύ τους με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη, την αυτομέριμνα, την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία τους, γνώρισαν και ανέπτυξαν τρόπους επίλυσης προβλημάτων ενίσχυσαν σημαντικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Γνώρισαν τα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών, αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητά τους, την ευθύνη που έχουν σαν ενεργοί πολίτες όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών. Το πρόγραμμα εξακτινώθηκε και σε άλλα μαθήματα επιτυχώς καθώς οι μαθητές/τριές μας είχαν την ευκαιρία να το βιώσουν και μέσα από τα αγγλικά, τη μουσική, τα εικαστικά, την πληροφορική.

Έγινε επέκταση του θέματος της ενότητας και σύνδεση με τις σπουδαιότερες κλιματικές αλλαγές, την σωστή ανακύκλωση, την προσπάθεια για έναν βιώσιμο πλανήτη. Το πρόγραμμα είναι από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – SNFCC Class, βιώσιμος πλανήτης https://class.snfcc.org/ το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και ενθουσιασμό από τους μαθητές/τριες καθώς είχαν και την ευκαιρία να συνδυάσουν την μάθηση με το παιχνίδι.Co-operations

Πυροσβεστική υπηρεσία

ΙΕΠ


COOPERATING ACADEMICS

Δημητριάδου Ζαφειρή Π.Ε.70, Παπασιμακοπούλου Μαρία Π.Ε. 06, Αναστασιάδου Ξανθίππη Π.Ε. 79, Παντελίδης Παύλος Π.Ε. 86, Πετρά Τσβετελίνα Π.Ε. 08, Ιωαννίδης Παναγιώτης, Παχούμης Ιωάννης, Καραγιαννίδου Γεωργία, Ταχτατζής Γιώργος, Καράμπελα Παναγιώτα

SPREAD THE WORD METHODS

Ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου

Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών μέσω του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

ΙΕΠ


Objective Action

Οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση: * να γνωρίζουν σε τι οφείλονται οι φυσικές καταστροφές * να ξέρουν πώς προκαλούνται * να μάθουν ποιες είναι οι κυριότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής * να ξεχωρίζουν το κλίμα από τον καιρό * να είναι σε θέση να προφυλαχτούν (πρόληψη) Το πρόγραμμα εν ολίγοις στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη αξιών και στάσεων που επιτρέπουν στον/στην μαθητή/τρια τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός του για την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος

Initiative time

Δεκέμβριος-Ιανουάριος

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 4Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation