Σχέδια μαθήματος

Παιδαγωγική Πρωτοπορία


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

DEBATE – ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

DEBATE – ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
SUBMITTED FROM:

Παιδαγωγική Πρωτοπορία

Η «Παιδαγωγική Πρωτοπορία», το δημιούργημα δύο ιστορικών εκπαιδευτηρίων, της «Ελληνοαγγλικής Αγωγής» και των «Μοντεσσοριανών σχολείων», που το καθένα τους έχει σημειώσει μια μακρά και ισχυρή παρουσία 50 χρόνων στο παιδαγωγικό γίγνεσθαι της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ήρθε να ενσαρκώσει το όραμά μας για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική κοινότητα, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


School Principal

Γεωργία Χρονοπούλου

Contact with School


Description

Οι μαθητές, κάθε εβδομάδα, επιστρατεύουν τα επιχειρήματά τους στην Αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο της δράσης «DEBATE - ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ». Ανά τριάδες ή τετράδες εκφράζουν τις απόψεις τους υποστηρίζοντας τεκμηριωμένα τον λόγο τους. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουν τα Αγγλικά τους, ευαισθητοποιούνται σε θέματα παγκόσμιου προβληματισμού, αλλά και ωριμάζουν μέσα από τη σφαιρική προσέγγιση των ιδεών και ασχολούνται με διάφορα θέματα όπως π.χ. ευθανασία ή πειράματα στα ζώα.


Results / Reactions

Με τη δράση αυτή, οι μαθητές βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό την επικοινωνιακή τους ικανότητα στην Αγγλική γλώσσα, αναπτύσσουν τη δεξιότητα επιχειρηματολογίας, την κριτική τους σκέψη και κυρίως ευαισθητοποιούνται σχετικά με ζητήματα παγκόσμιου προβληματισμού.Objective Action

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Initiative time

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation