Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Πόμπιας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Πόμπιας


School Principal

Τίτος Ζερβάκης

Contact with School


Description

Με αφορμή σχετικό μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και κατασκεύασαν τον δείκτη. Αρχικά, πάνω στο χαρτόνι κόλλησαν ένα λευκό χαρτί. Μετά, άλειψαν την επιφάνεια του με βαζελίνη. Δύο γωνίες του χαρτονιού καλύφθηκαν με χαρτί ώστε να γίνεται η σύγκριση καθημερινά. Η εκτεθιμένη επιφάνεια του χαρτονιού στην ατμόσφαιρα, ανάλογα με την ρύπανση της περιοχής, λερώνεται μέρα με την μέρα. Τέλος, η κάθε ομάδα τοποθέτησε τον δείκτη της σε διαφορετικό σημείο του σχολείου και τον παρατηρούσε καθημερινά.


Objective Action

οι μαθητές να κατανοήσουν την σοβαρότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation