Μαθητικές δημιουργίες

9ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΦΑΓΗΤΟ

ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΦΑΓΗΤΟ
SUBMITTED FROM:

9ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης

Το 9ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης είναι ένα 1/θέσιο Νηπιαγωγείο, στο οποίο λειτουργεί 1 τμήμα που ακολουθεί το Πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα. Εκπαιδευτικός και Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου είναι η Ελένη Κατσιάβου. Τα τελευταία χρόνια το νηπιαγωγείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Συνεργατικά Προγράμματα (e-STEP, eTwinning, T4E, STEM.2), αλλά και σε καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις(Eurocode week, δράσεις γονεϊκής εμπλοκής κ.α.). Έχει βραβευτεί με Εθνικές κι Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για τα έργα eTwinning, που έχουν υλοποιηθεί.


School Principal

Ελένη Κατσιάβου

Contact with School


Description

ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΦΑΓΗΤΟ

Η δράση «ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΦΑΓΗΤΟ» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταξίδι υγείας ξεκινώ, για έναν πλανήτη ιδανικό». Το εν λόγω πρόγραμμα βασίστηκε στο εκπαιδευτικό υλικό «Υγιή Παιδιά, Υγιής Πλανήτης» και «Το καλάθι του πικνικ», του οργανισμού WWF και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», στην οποία συμμετέχει το νηπιαγωγείο μας κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Στόχος Της δράσης αυτής ήταν να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά, πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το φαγητό που μπορεί να τους έχει περισσέψει, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τους άλλους και προστατεύοντας το περιβάλλον μας.

Από τη δράση αυτή προέκυψε κατά τη διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης η δημιουργία μιας ομαδικής αφίσας, η οποία αναρτήθηκε στο νηπιαγωγείο μας , ώστε να ενημερωθούν οι γονείς και τα παιδιά των συστεγαζόμενων σχολείων.


Objective Action

Στόχος Της δράσης αυτής ήταν να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά, πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το φαγητό που μπορεί να τους έχει περισσέψει, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τους άλλους και προστατεύοντας το περιβάλλον μας.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation