Καλές πρακτικές

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Δεντροφύτευση και αρχιτεκτονική διαμόρφωση τοπίου στο πάρκο "Ιόλα" σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Παρασκευής

Δεντροφύτευση  και αρχιτεκτονική διαμόρφωση τοπίου στο πάρκο "Ιόλα" σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Παρασκευής
SUBMITTED FROM:

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ


School Principal

ΧΑΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Contact with School


Description

Οι μαθητές/τριες για τη διεύρυνση ευκαιριών στην αγορά εργασίας μέσω της εμπλοκής τους σε δράσεις οι οποίες σχετίζονται με το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων ειδικότητας Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου συνεργάστηκαν με την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για δενδροφύτευση στο πάρκο "Ιόλα" του Δήμου.


Results / Reactions

● Η αναγνώριση των κηποτεχνικών φυτών, οι καλλιεργητικές φροντίδες και η εξοικείωση με τις κηποτεχνικές εφαρμογές - αρχιτεκτονική τοπίου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η κοινωνική προσφορά καθώς και η ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
●Ευκαιρία για πρακτική εξάσκηση των μαθητών στη θεωρία σχετικών μαθημάτων της ειδικότητας.
● Αύξηση πρασίνου της αστικής περιοχής - πηγή οξυγόνου, και καταφύγιο της μικροπανίδας.
●Αισθητικό όφελος - χώρος αναψυχής
●Ευκαιρία των μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες για δημιουργική απασχόληση και ενασχόληση σε πραγματικές συνθήκες.
●Οικειοθελή - αυθόρμητη συμμετοχή σε εργασία με όφελος για το κοινωνικό σύνολο.

 Co-operations

Υπηρεσία Πρασίνου Δήμου Αγίας Παρασκευής


COOPERATING ACADEMICS

Χαϊκάλη Μ., Τετριμέλη Χ., Πιστολά Ε., Σαλάκου Γ., Καρρές Ν., Ζαρόκωστα Μ.

SPREAD THE WORD METHODS

Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Ιστοσελίδα του σχολείου μας, Ιστοσελίδα aeiforum, πανελλήνιου δικτύου για αειφόρα σχολεία.


Objective Action

Η ευκαιρία των μαθητών με ειδικές ανάγκες για δημιουργική απασχόληση και για ενασχόληση σε πραγματικές συνθήκες. Επίσης η οικειοθελή - αυθόρμητη συμμετοχή σε εργασία με όφελος το κοινωνικό σύνολο.

Target Audience

Μαθητές, Τοπική κοινωνία, Γονείς.

Initiative time

Από 23/1 έως 27/1/2017

Initiative Location

Στο πάρκο

PHOTOS 5Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation