Μαθητικές δημιουργίες

1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
SUBMITTED FROM:

1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου


School Principal

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο του προγράμματος των τάξεων μας σχετικά με την ανακύκλωση και την σωστή διαχείρηση των σκουπιδιών αποφασίστηκε η δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας από τα παιδιά. Η εφημερίδα που δημιουργήθηκε αποτελείται από 6 φύλλα με τον τίτλο "Τα παιδιά της ανακύκλωσης". Εμπλουτίστηκε από άρθρα, παραμύθια, παιχνίδια και ζωγραφιές των παιδιών. Επίσης συμπεριλήφθηκαν και τα αποτελέσματα μίας έρευνας που πραγματοποίησαν τα παιδιά με ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνήθειες της διαχείρισης των σκουπιδιών. Οι εφημερίδες μοιράστηκαν σε αρκετά παιδιά του σχολείου και είχαν τη δυνατότητα να τις διαβάσουν και οι γονείς των παιδιών.


Objective Action

Στόχος της δημιουργίας αυτής ήταν η διάχυση αποτελεσμάτων, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Επίσης να μπορέσουν τα παιδιά να εκφραστούν και να συνεργαστούν για ένα συνολικό έργο.

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation