Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Νομής


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Δημιουργίες από ανακυκλώσιμα υλικά

Δημιουργίες από ανακυκλώσιμα υλικά
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Νομής

Το νηπιαγωγείο Νομής βρίσκεται κοντά στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και στέκει εκεί για 30 χρόνια. Παρόλο που οι μαθητές του έχουν λιγοστέψει δραματικά(4 όλοι κι όλοι) -όπως άλλωστε, γίνεται σε πολλά νηπιαγωγεία, στα χωριά της Ελλάδας μας- δραστηριοποιείται με


School Principal

Γώγου Βασιλική

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ανακύκλωσης "Ουράνιο τόξο για να βγει ... ανακύκλωσε και εσύ", οι μαθητές δημιούργησαν με υλικά που ανακυκλώνονται.


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation