Μαθητικές δημιουργίες

3ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά

Δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά
SUBMITTED FROM:

3ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής

3ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής


School Principal

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη

Contact with School


Description

Οι μαθητές παίρνοντας ερεθίσματα από την ανάγνωση των παραμυθιών με θέμα την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων δημιούργησαν ποιήματα, παραμύθια, χειροτεχνίες, κατασκευές στηριζόμενοι σε ανακυκλώσιμα υλικά.


Objective Action


SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation