Μαθητικές δημιουργίες

2o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Δημιουργώ με ηλεκτρονικά υλικά

Δημιουργώ με ηλεκτρονικά υλικά
SUBMITTED FROM:

2o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο β' Αθήνας


School Principal

Τσιώτας Παντελής

Contact with School


Description

Οι μαθητές μέσα από το ευρωπαϊκό twinning έργο «e-Waste around us» δημιουργούν χριστουγεννιάτικες κάρτες  χρησιμοποιώντας υλικά από μη επισκευάσιμες  συσκευές του εργαστηρίου πληροφορικής (πλήκτρα, μεμβράνες πληκτρολογίων, cd, μνήμες RAM, σκληρούς δίσκους…) τις  οποίες  έχουν αποσυναρμολογήσει. Τα υπόλοιπα υλικά τα ανακυκλώνουν στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του σχολείου. Η πράσινη γωνιά του σχολείου που έχουν δημιουργήσει (κάδοι ανακύκλωσης, κάρτες από ηλεκτρονικές συσκευές, αφίσες) λειτουργεί ως καταλύτης στους υπόλοιπους μαθητές αλλά και σε όλη την σχολική κοινότητα στην διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης .  


Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation