Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Δημιουργώντας συνεργατικό παραμύθι εξ αποστάσεως...

Δημιουργώντας συνεργατικό παραμύθι εξ αποστάσεως...
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


School Principal

ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΛΙΑΤΗ

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο συμμετοχής της σχολικής μονάδας σε διασχολική σύμπραξη σχολείων Ελλάδας και Κύπρου, οι μικροί μαθητές συνεργάζονται με τον 2Π, τον Παγκόσμιο Πολίτη και Πρεσβευτή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης,μέσω της εξ αποστάσεως, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, υλοποιώντας τη δημιουργία και εικονογράφηση συνεργατικού παραμυθιού, με την υποστήριξη των γονέων και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Η προστιθέμενη αξία του έργου και τα οφέλη που αποκομίζονται είναι πολλαπλά, καθώς αφορούν στην προσέγγιση διαφορετικών μαθησιακών περιοχών του προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο, όπως η καλλιέργεια του γλωσσικού κώδικα, της αειφόρου εκπαίδευσης, των νέων τεχνολογιών, των τεχνών, της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

 


Objective Action

6: Καθαρό νερό και αποχέτευση

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation