Σχέδια μαθήματος

13ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Δημοκρατία: ευκαιρία ή πρόκληση; "Democracy: a chance or a challenge?"

Δημοκρατία: ευκαιρία ή πρόκληση;  "Democracy: a chance or a challenge?"
SUBMITTED FROM:

13ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

Δημόσιο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο στις Αχαρνές Αττικής .


School Principal

Ελένη Μαυρομμάτη

Contact with School


Description

Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι αγωνίζονται για την ελευθερία και τη δημοκρατία.
Η δημοκρατία μπορεί να γίνει μια ευκαιρία ανάπτυξης και ευημερίας.
Η δημοκρατία μπορεί επίσης να είναι μια πρόκληση.
Πώς προσεγγίζουμε και αναπτύσσουμε τη δημοκρατία στα σχολεία μας;
Πώς αξιοποιούμε τη δημοκρατία προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι και καλύτεροι πολίτες;
Ας μιλήσουμε για δημοκρατία με δημοκρατικό τρόπο.

ΣΤΟΧΟΙ

1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας.
2) Ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων , ρητορική ικανότητα και ικανότητα διεξαγωγής δημιουργικού διαλόγου,
3) Εξάσκηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
4) Εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα .

5) Δεξιότητες ομαδικής εργασίας και διαχείρισης έργων, 6) Εξοικείωση και εμβάθυνση στην ιστορία της δημοκρατίας στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο, 7) Ανταλλαγή απόψεων για τη δημοκρατία και τα πλεονεκτήματά της ως κράτους, 8) Πληροφορίες για τα δικαιώματα του πολίτη και του παιδιού σε μια δημοκρατική κοινωνία, 9) Ανακάλυψη και εφαρμογή δημοκρατικών πρακτικών λειτουργίας σχολικής τάξης. 10) Γνωριμίες με μαθητές από άλλες χώρες και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1) Τηλεδιάσκεψη γνωριμίας με τους εταίρους και τους μαθητές τους

2) Ανάρτηση βιογραφικών σημειωμάτων
3) Ανάρτηση βίντεο, κειμένων και παρουσιάσεων για τη δημοκρατία και την ιστορία της
4) Εκτενής αναφορά στα δικαιώματα του πολίτη και στα δικαιώματα του παιδιού σε μια δημοκρατική χώρα
5) Δημιουργία padlet και polling με θέμα τη δημοκρατία
6) Δημιουργία αφίσας για τη δημοκρατία

7) Γράφουμε ποιήματα για τη δημοκρατία

8) Ζωγραφίζουμε τη δημοκρατία

9) Ανακαλύπτουμε και ακούμε τραγούδια για τη δημοκρατία

10) Δημιουργία κουίζ για τη δημοκρατία

11) Αξιολόγηση προγράμματος ψηφοφορίας

12) Παρουσίαση των εργασιών κάθε εταίρου στο σχολείο του και διαδικτυακά στους άλλους συνεργάτες


Results / Reactions

Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Ανάπτυξη της πολιτότητας, κοινωνικής ευαισθητοποίησης  και του αισθήματος συμμετοχικότητας στα κοινά.

Ανάπτυξη του αισθήματος του "ανήκειν" στην διεθνή κοινότητα.

Ανάπτυξη του σεβασμού στα δικαιώματα του ανθρώπου, του παιδιού και του πολίτη.

Δημιουργία twinspace,  καναλιού στο You Tube και ιστοσελίδας.

Διαδικτυακές συναντήσεις και παρουσιάσεις των μαθητών των συμμετεχόντων σχολείων.Co-operations


COOPERATING ACADEMICS

Αλεξάνδρα Μπούνταλη, Ελένη Μαυρομμάτη

Objective Action

Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι αγωνίζονται για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Η δημοκρατία μπορεί να γίνει μια ευκαιρία ανάπτυξης και ευημερίας. Η δημοκρατία μπορεί επίσης να είναι μια πρόκληση. Πώς προσεγγίζουμε και αναπτύσσουμε τη δημοκρατία στα σχολεία μας; Πώς αξιοποιούμε τη δημοκρατία προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι και καλύτεροι πολίτες; Ας μιλήσουμε για δημοκρατία με δημοκρατικό τρόπο.

Initiative time

Φεβρουάριος - Ιούνιος 2021

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation