Καλές πρακτικές

21o δημοτικό σχολείο Καλαμάτας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Διαχείριση απορριμμάτων

Διαχείριση απορριμμάτων
SUBMITTED FROM:

21o δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Σχολείο στο κέντρο της πόλης.


School Principal

Τζαννής Κωνσταντίνος

Contact with School


Description

1η δράση: Το θέμα είχε συζητηθεί με τους γονείς σε ειδική συνάντηση στην οποία παρουσιάστηκαν οι επιμέρους δράσεις. Τα παιδιά έφεραν, όταν ζητήθηκε, την τσάντα της ανακύκλωσης του σπιτιού τους στην τάξη. Όλες οι τσάντες άδειασαν στο κέντρο της αίθουσας και ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών ήταν εντυπωσιακός. Έγινε διαχωρισμός ανάλογα με το υλικό. Απομακρύνθηκαν κάποια που κατά λάθος μπήκαν εκεί. Επισημάνθηκε ότι πρέπει να ξεπλένονται οι συσκευασίες και να συμπιέζονται, ώστε να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό χώρο, ότι είναι απαραίτητο να διαχωρίζονται τα υλικά για να είναι δυνατή η επεξεργασία τους και η εξαγωγή της πρώτης ύλης. Έγινε σύγκριση του αρχικού όγκου των απορριμμάτων με τον τελικό όγκο, που είχε μειωθεί στο 1/3. Αναζητήθηκαν άλλοι τρόποι για τη μείωση, όπως η κατανάλωση φρέσκων- μη συσκευασμένων τροφίμων, προτίμηση μεγάλων συσκευασιών, αποφυγή προϊόντων μίας χρήσης, περιορισμό αγορών περιττών πραγμάτων κ.α.

2η δράση: Αναζήτηση Κάδων Ανακύκλωσης στο  Σχολικό Κτίριο και Επίσκεψη στο Σουπερμάρκετ της γειτονιάς, όπου ανακυκλώσαμε όσα μαζέψαμε από τις σακούλες ανακύκλωσης και όχι μόνο. Ρούχα στους ειδικούς κόκκινους καδους έξω από το σχολείο, Γυαλί- χαρτί - μέταλλα στους μπλε κάδους, λάδι- λαμπτήρες- μπαταρίες- παλιές ηλεκτρικές συσκευές στο σουπερμάρκετ, φάρμακα στο φαρμακείο της γειτονιάς και το παλιό κινητό στον Γερμανό.

3η δράση: Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά (αργαλείος - κουρελού, καθρεφτάκι για τα δόντια από cd, παιχνίδι μνήμης για την ανακύκλωση από παλιά χαρτονάκια, χριστουγεννιάτικες κατασκευές και δώρα από ρολά χαρτιού και παλιές καλτσούλες, μάσκες από χαρτοσακούλες μαναβικής, αυτοκινούμενα αμαξάκια για το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, κότες μόμπιλε για το Πάσχα από χαρτοκιβώτια κ.α.) Μέσα από αυτές τις δράσεις τονίζουμε τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης υλικών με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την εξοικονόμηση πρώτων υλών.

4η δράση: Παρακολούθηση σχετικού προγράμματος ΚΠΕ Καλαμάτας "Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω" με το οποίο επισκεφτήκαμε το Κέντρο Ανακύκλωσης του νομού Μεσσηνίας.

 

 


Results / Reactions

Τα παιδιά προβληματίστηκαν με τον όγκο των καθημερινών απορριμμάτων και αναγνώρισαν την επιτακτική ανάγκη για τη σωστή διαχείριση τους. Κατανόησαν ότι υπάρχουν κανόνες στον τρόπο συλλογής και διαχωρισμού. Συμπέραναν ότι η προσωπική συμβολή τους καθενός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και υποσχέθηκαν ότι θα ενημερώσουν την οικογένειά τους για να υιοθετήσουν περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές.



Co-operations

ΚΠΕ Καλαμάτας (Παρακολούθηση προγράμματος ΚΠΕ Καλαμάτας "Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω"

Δήμος Καλαμάτας - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Καλαμάτα ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (εφοδίασαν το σχολείο μας με κάδους ανακύκλωσης)

Σούπερ Μάρκετ Μουργής Καλαμάτας (όπου ανακυκλώσαμε παλιά τηγανέλαια, μπαταρίες, λαμπτήρες, παλιές ηλεκτρικές συσκευές)


COOPERATING ACADEMICS

Κρόμπα Νικολέττα

SPREAD THE WORD METHODS

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα γίνει έκθεση των κατασκευών στο σχολείο.

Ψάξαμε και βρήκαμε ιδέες και προτείναμε στους συμμαθητές μας τον δικό μας δεκάλογο, ώστε να αποκτήσουμε όλοι φιλικότερες προς το περιβάλλον στάσεις και σχολικές συνήθειες

Θα τραγουδήσουμε το τραγούδι της ανακύκλωσης που έγραψαν μαθητές του σχολείου μας πριν από μερικά χρόνια και θα γίνει προβολή του βίντεο

και θα παρουσιάστει σε θεατρικό δρώμενο το βιβλίο "Το όνειρο των σκουπιδιών"

 


Objective Action

Τα παιδιά και κατ' επέκταση η οικογένειές τους με το ευρύτερο περιβάλλον τους να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην προστασία του περιβάλλοντος και της ευημερίας, να υιοθετήσουν σωστές στάσεις και συνήθειες και να θέσουν σαν πρωταρχικό τους στόχο πριν από τη σωστή διαχείριση, τη μείωση των απορριμμάτων για να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

10 διδ. ώρες

Initiative Location

Σχολική αίθουσα - Σχολείο- Σούπερμαρκετ της γειτονιάς- ΚΠΕ και Κέντρο Ανακύκλωσης Μεσσηνίας

PHOTOS 2


Videos 2

Connection with Global Goals






Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation