Καλές πρακτικές

Νηπιαγωγείο Τραγανού Ν. Ηλείας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Διαχείριση του Νερού

Διαχείριση του Νερού
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Τραγανού Ν. Ηλείας

2/θεσιο Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Ιωάννα Βαχλιώτη

Contact with School


Description

Οι μαθητές αρχικά ανακάλυψαν, μέσα από σχετικές εικόνες, βίντεο και ιστορίες  τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση του νερού.

Στη συνέχεια, και αφού διαπίστωσαν πως στην οικογένειά τους γίνεται σπατάλη, αποφάσισαν να «μάθουν» στους δικούς τους ανθρώπους τους κανόνες της σωστής διαχείρισης του νερού.

Προχώρησαν σε κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού, και σε κατασεκυή και διανομή φυλλαδίων για τη σωστή διαχείριση του νερού.


Results / Reactions

Η εμφανής αλλαγή στη στάση των μαθητών μας μέσα στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, όπως μας μαρτυρούν οι γονείς τους.COOPERATING ACADEMICS

Ιωάννα Βαχλιώτη / Χριστίνα Κασσιανού

SPREAD THE WORD METHODS

Ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, διανομή φυλλαδίων


Objective Action

Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ως προς τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Target Audience

38 Μαθητές και οι γονείς τους

Initiative time

Οι δράσεις είναι μέρος προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης με θέμα το νερό το οποίο διήρκησε 5 μήνες

Initiative Location

Σχολικές αίθουσες και πεδίο : υδροβιότοπος λίμνης Κοτυχίου

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation