Μαθητικές δημιουργίες

Μουσικό Σχολείο Θερίσου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Διδάσκοντας Μεταναστευτικές Ροές με ροή υγρών

Διδάσκοντας Μεταναστευτικές Ροές με ροή υγρών
SUBMITTED FROM:

Μουσικό Σχολείο Θερίσου

Μουσικό Γυμνάσιο λύκειο


School Principal

Ανδρεδακης Γιώργος

Contact with School


Description

Μέσα από τη δράση αυτή συνδέουμε τη διδασκαλία και την κατανόηση ενός κοινωνικού φαινόμενο με την φυσική και την ροή υγρών. Οι μαθητές ερεύνησαν και συνέλεξαν δεδομένα μεταναστευτικών ροών μέσα από το διαδίκτυο και σχεδίασαν το πλάνο μετακίνησης από την Συρία προς την Ευρώπη. Στην συνέχεια με κατάλληλα υλικά σύριγγα σωλήνες σωληνάκια συνδέσμους απεικόνισαν τη ροή των ανθρώπων των μεταναστών. Δημιούργησαν έτσι μία έξυπνη απλή και οικονομική κατασκευή πού μπορεί να δώσει σε αυτόν που παρακολουθεί το πείραμα να καταλάβει τι συμβαίνει στη χώρα μας αυτόν αυτή την εποχή. Μέσα από τη φυσική διδάσκονται την πραγματικότητα του σήμερα. Οι μαθητές με τον τρόπο αυτό μπορούν και κατανοούν ότι η Ελλάδα είναι ένα απλό πέρασμα σε μία πορεία σε μία ροή σε μία διαδικασία πολύ μεγαλύτερη και πολύ ευρύτερη. Η κατασκευή αυτή παρουσιάστηκε στη γιορτή των φυσικών επιστημών που διοργανώνει το εκφε Χανίων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται κατανοητό ότι στην εκπαίδευση δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα όλες οι επιστήμες που απαρτίζουν την εκπαίδευση πρέπει να αλληλοσυνδέονται και να χρησιμοποιούνται στο μέγιστο στόχο που υπάρχει στην εκπαίδευση των μαθητών έτσι 2 φαινομενικά ξένες μεταξύ τους επιστήμες :η κοινωνιολογία και η φυσική συνεργάζονται και δίνουν αποτελέσματα. Ερώτημα προς διερεύνηση είναι αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατασκευή και αντίστροφα. Δηλαδή στη κατανόηση της ροής υγρών μέσα από τις Μεταναστευτικές ροές…


Objective Action

Ποιοτική Εκπαίδευση

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation